Foto: Norwegian Hydrogen

Nå annonserer selskapet planene rundt det som vil bli et av de største produksjonsanleggene for grønt hydrogen i hele Norden. Fabrikken vil ha en kapasitet på 270 MW når den står ferdig utbygget i 2027, og den vil da være i stand til å produsere 40.000 tonn grønt hydrogen årlig.

Norwegian Hydrogen har hovedkontor i Ålesund, samt kontorer i Oslo, Narvik, Helsinki, København og Stockholm, og med med virksomhet i hele Norden. Selskapet har en rekke sterke industrielle eiere, som Flakk Gruppen, Hexagon Purus, Hofseth International, Tafjord og Mitsui & Co., Ltd.

En viktig milepæl

– Dette er en viktig milepæl for utvikling av storskala produksjon av grønt hydrogen i Norge og vi ser frem til å være en del av å utvikle ny fremtidsrettet industri. Ekstra spennende er det jo også at dette prosjektet er hjemme på Sunnmøre. Fra Ørskog vil det eksporteres store volum av grønt hydrogen til Europa samt at en del av produksjonskapasiteten naturligvis vil dekke etterspørselen fra kunder i Norge, sier Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen.

I dette prosjektet samarbeider Norwegian Hydrogen med Provaris Energy, et australsk selskap som har utviklet en løsning for lagring og transport av komprimert hydrogen med skip.

Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen. Foto: Kristin Støylen

50 nye arbeidsplasser

Den regionale verdiskapningen vil være betydelig. Prosjektet vil skape mer enn 50 nye arbeidsplasser i Norwegian Hydrogen på Ørskog, og tar man med de indirekte ringvirkningene vil det også føre til mange flere arbeidsplasser utover dette.

Under produksjonen av hydrogen gjennom elektrolyse ved hjelp av fornybar kraft får man oksygen og overskuddsvarme som biprodukter. Dette gir store muligheter for nærliggende industri som kan benytte dette i andre prosesser.

Elektrolyseanlegget har høy fleksibilitet når det kommer til kraftuttak, og har mulighet til å justere produksjonen om det kreves. Den tekniske løsningen gjør at man kan spille på lag med andre brukere av strømnettet, noe som har stor betydning når nettilknytninger av denne størrelsen skal vurderes.

Foto: Norwegian Hydrogen

Hydrogen - en viktig løsning

– Grønt hydrogen vil være en nøkkelkomponent i overgangen til et nullutslippssamfunn, og vi er glade for å være en del av dette. Vi har god dialog med lokalbefolkningen og opplever Ålesund kommune som støttende og konstruktive. Her skal det skapes store verdier både for oss og næringslivet i regionen forøvrig, og like viktig er vårt bidrag i å redusere globale utslipp i en så betydelig størrelsesorden, sier Berge.

– Våre planer vil være med på å gi Norge en unik posisjon i fremtidens grønne energimiks, og er helt i tråd med den kraftige satsingen på hydrogen som nå skjer i EU, avslutter Jens Berge.