– Allerede i fjor fikk vi mange tilbakemeldinger angående sankthansbål. Det er mange som bryter reglene, og det må vi ta på alvor og sette en stopper for. Derfor ønsker vi å gå ut og informere om hvordan vi vil at ting skal være, samt fortelle om hva som skal til for å gjøre sankthansbål på en skikkelig måte, sier Egil Hoel og Trude Blankholm Strømme i avdeling myndighetsutøving i Ålesund kommune.

Innmelding og rent trevirke

Sammen med Ålesund brannvesen har kommunen blitt enige om å være mer på hugget i år med tanke på sankthansbål, og informere om den riktige prosedyren og regelverket for brenning av sankthansbål. Hoel opplyser at mange av tilbakemeldingene kommunen fikk i fjor, gikk på det som han omtaler som «ruskebål» – bål som folk hiver alt mulig rusk og rask på for å bli kvitt det. Det er imidlertid ikke lov til å kaste alt man finner i leiligheten på et bål og brenne det.

– Det er bare lov å ha rent trevirke på bålet. Malingsspann, plast, dekk, møbler og alt annet som ikke er rent trevirke, er forbudt å kaste på bålet. Slike ting skal leveres på mottak. Brenning av avfall, forsøpling og forurensing er forbudt, informerer Trude Blankholm Strømme.

Egil Hoel legger til at man ikke kan brenne et bål helt uten videre. Dette må meldes inn til brannvesenet.

– For at prosedyren med å sette opp et sankthansbål skal bli gjort på en skikkelig måte, må man fylle ut og sende inn et skjema til brannvesenet. Dersom man setter opp et bål på en eiendom uten at det er meldt inn, er det eieren av eiendommen som blir stående for ansvarlig. Det vil også være en ansvarlig for bålet når man sender inn skjemaet, men da er det gjort på en ryddig måte. Det kan skje ulykker og da må ting være på stell, forklarer Hoel.

Slik skal et skikkelig sankthansbål se ut i henhold til regelverket. Bildet er fra sankthansbålet på Sandingane. Foto: Privat

Konsekvenser

Hoel og Blankholm Strømme forteller også om flere tilfeller med «ruskebål». De trekker spesielt frem en befaringsrunde på Grytastranda i fjor, hvor det var bål på rekke og rad. De fleste av disse bålene så fine ut med rent trevirke, men ved nærmere inspeksjon viste det seg at det fantes mange ulovlige gjenstander skjult mellom og under trevirket. Blankholm Strømme opplyser at det finnes mange som gjør dette og skjuler regelbruddene sine når det kommer til sankthansbål. Samtidig minner hun om konsekvensene dette kan ha.

– Rent juridisk er det straffbart å tenne på avfall, og man kan bli anmeldt for dette. I tillegg er det svært farlig å tenne på ting som ikke er rent trevirke. Plutselig sier det pang, og det begynner å brenne ekstra mye. Det er ganske farlig å være i nærheten av et bål som ikke er av rent trevirke, advarer hun.

Hva kan kommunen gjøre og hvordan kan dere reagere dersom dere ser diverse ting?

– Vi tar kontakt med den det gjelder, og som oftest får vi ordnet opp etter en telefonsamtale. Dersom det ikke blir slik, kan vi sende ut varsel, gi pålegg og til og med tvangsmulkt om det ulovlige bålet ikke blir ryddet opp i. Tvangsmulkten vil i så fall gjelde helt frem til det er ryddet opp, sier Trude Blankholm Strømme.

Bilde av et korrekt utfylt meldingsskjema som skal sendes inn til brannvesenet i forbindelse med sankthansbål. Foto: Kristian Moe

Unngå forurensning

Å brenne gjenstander som ikke er rent trevirke, vil også føre til forurensning. Forurensning er ulovlig og bør unngås med tanke på miljøvern og det grønne skiftet.

– Det er på tide at vi stiller opp og tar det på alvor. Ungdommene våre er opptatt av å ha ren luft, rene fjorder og ren sjø, og jeg mener derfor med respekt å melde at vi voksne skal stille opp for kommende generasjon og vise at vi gjør ting skikkelig, sier Egil Hoel.

– Vi er ikke ute etter å skrive brev, gi tvangsmulkt eller straffe noen. Nå går vi ut for å si hvordan vi vil ha det med tanke på sankthansbålbrenning og regelverket rundt det for at det skal gjøres skikkelig og ordentlig, poengterer han.