Det er i dag ca. 100.000 mennesker i Norge med demens. Det at vi blir flere og at vi lever lengre, gjør at dette tallet i 2050 anslås å være 240.000. Det var psykolog Maren Sofie Tingvoll og komiker Terje Sporsem som var gjester denne kvelden.

Demens i mange former

– Demens brukes ofte som en samlebetegnelse på en rekke ulike sykdommer i hjernen, som forårsaker kognitiv svikt og nedsatt funksjonsnivå, fortalte Maren Sofie Tingvoll.

Hun understreket at demensbegrepet er svært så mangfoldig, noe som gjør at også hjelpebehovet er svært ulikt fra pasient til pasient.

– Individuell tilpasning er helt avgjørende gjennom sykdomsforløpet, understreket hun.

Hun kunne samtidig fortelle at nyere forskning tyder på at demens i langt mindre grad enn tidligere antatt, ser ut til å gå i arv.

– Det er ingen grunn til å være ekstra bekymret selv om noen i nær familie har fått sykdommen. Det er viktig å være oppmerksom på at forebyggende tiltak, som fysisk og mental aktivitet er minst like viktig, sier hun.

Psykolog Maren Sofie Tingvoll. Foto: Beate Riise

Om å dele opplevelser

Terje Sporsem har valgt å dele siner erfaringer som pårørende, med andre. Gjennom å snakke åpent om sin mors demenssykdom, både i sine show og i en rekke TV-programmer, har han på mange måter blitt et «nasjonalt ansikt» for pårørende til mennesker med denne sykdommen.

– Å ha vært åpen om dette tenker jeg har vært bra også for meg. Det å dele mine erfaringer og å snakke med så mange mennesker som er i tilsvarende situasjon som meg selv, har gitt meg utrolig mye, fortalte Sporsem.

Kjetil Aarseth stod for kveldens underholdning og fremførte tre låter fra sin nye plate.

Nytt i Uka / AESby.no er involvert i «Torsdagskvelden» ved at undertegnede er programleder på arrangementet.

Et lydhørt og engasjert publikum på «Torsdagskvelden» sist uke. Foto: Beate Riise