Kl. 12:03 smalt det også godt i telefonen i redaksjonen. Det var en lettere opprørt Even Nygård som lurte på om ingen hadde tenkt over hvilke assosiasjoner slik saluttering kan skape hos noen.

– Her inviterer vi en masse mennesker, blant annet fra Ukraina, til å bo hos oss, og så gjør vi dette, sa han.

Nygård har selv en samboer som kommer fra Irak, og opplevde bomberegnet over landet under gulf-krigen på 90-tallet.

– Da dette startet vekket det minner selv hos henne - så mange år etter, fortalte han. - Er det ingen som tenker over det når de setter i gang slikt, undret han seg?

Dette sier de ansvarlige

Hos Ålesund kommune får vi opplyst at det er «Norsk veteranforbund for Internasjonale operasjoner» som er ansvarlig arrangør, og som står for salutteringen.

Leder i NVIO i Ålesund, Jan Lund, svarer følgende på kritikken:

– At det kommer noen reaksjoner på dette må vi bare ta til etterretning. Svært få er vel bedre i stand til å forstå at slikt kan ha potensiale til å skape noen uønskede assosiasjoner hos noen, enn vi. Derfor har vi en tett dialog med Den ukrainske foreningen i Ålesund, som også var varslet i år. De ønsker ikke at vi skal avstå fra denne tradisjonen på grunn av dem. En tradisjon vi startet i forbindelse med jubileet i 2020, og har gjennomført hvert år siden da, med unntak av i fjor. Da avsto vi fra å gjøre det, også den gang i samråd med Den ukrainske foreningen, fordi det da bodde så mange nyankomne ukrainere på Scandic Parken, sier han.

– Vi har for øvrig innhentet alle nødvendige tillatelser fra både brannvesenet og politiet, og har ikke fått noen innsigelser derfra, avslutter Lund.