Det var tre svært ulike konsepter som kom inn før budfristen. De tre aktørene som hadde sendt inn bud og konsept, var Apartment Invest, Flakk-gruppen og Hofseth. (Se de tre konseptforslaga nederst i saka.)

Apartment Invest ser for seg et apart-hotell («apartment hotell» eller leilighetshotell) med offentlige arealer, langgater, promenader og fritt tilgjengelig takareal med hage og servering. Konseptet har fått den foreløpige titelen «Torget», for å indikere at det også skal bli en «åpen plass hvor selger og kjøper, produsent og forbruker, møtes for å handle.» Konseptet er utarbeida i samarbeid med Plot arkitekter og Tribun.

Flakk-gruppens forslag er kommet til ved at de inviterte fire av de ledende arkitektkontora her til lands til en konkurranse om utviklinga av plassen. Vinnerforslaget, enkelt og greit kalt «Dronning Sonjas plass» er utarbeida av Lundhagem og Atelier Oslo i fellesskap. De har henta inspirasjon fra byer som Paris og Venezia og ser for seg et bygg med blant anna mathall, fiskemarked, servering, galleri og museum. I prosjektet er det også lagt vekt på å skape en helhetlig forbindelse, med ulike tilbud, aktiviteter og opplevelser, fra Hellebroa til Skateflukaia.

Det tredje forslaget, fra Hofseth, er utarbeida av Maksymilian Sawicki Arkitektur og Skalér Arkitektkontor og har fått den ambisiøse tittelen «Dronning Sonjas havn». De har lagt særlig vekt på å ta vare på og forbedre siktlinja gjennom Ålesundet. Bygget er blant anna tenkt med åpent tilgjengelig hage på taket, skybar i øverste etasje og mathall/fisketorg i første etasje. Mest spesielt når det kommer til innhold og funksjon er nok et trekanta sjøbad ut mot Ålesundet, og med en undervannsrestaurant med utsikt direkte ut i sjøbadet.

ÅKE (Ålesund kommunale eiendom) skal nå evaluere de tre konsepta/buda og mest sannsynlig komme med ei innstilling til hva som bør velges. Dette skal være ferdig allerede torsdag 6. oktober, da den skal sendes til styret i ÅKE. 13. oktober skal så styret behandle saka, som så skal sendes til kommunestyret. Det ventes at kommunestyret gjør endelig vedtak om Dronning Sonjas plass faktisk skal selges og hvilket bud/konsept som i så fall får tilslaget, 27. oktober.

Dronning Sonjas havn (Hofseth)

Arkitekter: Hofseth Maksymilian Sawicki Arkitektur og Skalér Arkitektkontor

Dronning Sonjas plass (Flakk-gruppen)

Arkitekter: Lundhagem og Atelier Oslo

Torget

Arkitekter: Apartment Invest Plot arkitekter og Tribun