Motivasjonen bak prosjektet var å rette oppmerksomheten mot problematikken med ruskjøring både i Jarles hjemfylke, Møre og Romsdal, og landet som helhet. Med det symbolske tallet på 200 kilometer ønsket Ekroll å belyse det faktum at det daglig kjøres 200 000 kilometer på norske veier av alkoholpåvirkede førere - en avstand som tilsvarer fem ganger rundt ekvator.

– Mengden ruskjøring er enormt. De fleste av oss kjører heldigvis edru, men en liten del av befolkningen står for en betydelig andel av kilometerne hver dag. Jeg gjør dette for å rette fokus mot dette problemet. En ruskjører kan ramme oss alle brutalt og uten forvarsel, sier Ekroll.