– Oppkjøpet er et kvantesprang for Boitano, og vi hopper over noen år i vår produktutviklingsstrategi. Nå kan vi tilby en helt annen produktmiks til våre kunder, som kompletterer vår mer tradisjonelle IT-konsulentvirksomhet, sier Anne Kristine Lund, gründer og daglig leder i Boitano.

Ålesund og Oslo

Kodebyraaet er 17 softwareutviklere fordelt på kontorer i Ålesund og Oslo. Selskapet ble startet i 2011, og er eid av ledende ansatte gjennom Emil Bonsaksen og Anthoni Mikal Giskegjerde, i tillegg til de finansielle investorene Naive Melody AS og Alh AS. De to førstnevnte går inn på eiersiden i Boitano, mens de finansielle investorene får oppgjør i kontanter.

– Boitano er den perfekte partner for oss. Her får vi jobbet med et bredere spekter av kunder, og vi får fulgt kundene i en større del av prosessen. Sammen med Boitano skal vi også utvikle nye produkter, som vi tror vil treffe markedet godt, sier Emil Bonsaksen, gründer og daglig leder i Kodebyraaet.

Kodebyraaet har tidligere utviklet løsninger som billånappen Share i samarbeid med If og NAF, billettsystemet Tikkio, elektrikertjenesten SpotOn og kontordelingsplattformen Orbit.

Boitano har gjort seg bemerket i IT-konsulentmarkedet de siste årene med rask vekst. Fire år etter oppstarten regner selskapet med å omsette for rundt 100 millioner kroner.

Om Boitano

Boitano er et partnerdrevet IT-konsulentselskap etablert i 2018 med kunder som NRK, Bring, SINTEF, Ruter og Statnett. Omsetningen i 2021 endte på på 81,4 millioner kroner og årsresultatet endte på 7,8 millioner kroner. Overskuddet investeres i oppstartsselskaper innen teknologi. Selskapet har over 49 erfarne teknologer og forretningsutviklere, hvor alle har eierandel i selskapet.