Sula, Vedde: Det har vært et trafikkuhell ved Vedde. Bil kjørt av veien og inn i en stolpe. Fører skal være uskadd. Sak opprettes, skriver politiet på X tirsdag kl. 14.33.