Med vannmåler betaler man bare for det faktiske forbruket av vann- og avløp. Bruker man mindre vann enn gjennomsnittet, er det altså penger å spare. Forbruket leses av og meldes inn på skjema på kommunens hjemmeside en gang i året, før nyttår.

Med vassmålar betaler du berre for det faktiske bruket ditt av vass- og avløp. Her får du vite korleis du får deg vassmålar, korleis lese av og prisar.