Pareliussen har forsket på hvordan maritime organisasjoner blir påvirket av digitalisering og nye forretningsmodeller. Forskingen er utført fra Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk i Ålesund, under Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU. Tema i prøveforelesningeb han gjennomførte mandag 5. desember var hvordan ny teknologi og kompetansekrav i framtiden ikke bare påvirker utdanningen av sjøfolk, men også selvbildet til de som alt har yrket sitt på sjøen. Hva skal ligge i begrepet sjømannskap framover?