Normalt er det halvtimesparkering på dette området, men etter flere dager er det fortsatt «all stans forbudt» på plassen. Dette har ført til at vi har fått henvendelser fra observante lesere.

– Dette burde vel vært fjernet samtidig med installasjonene, slik at folk får parkert her igjen, var budskapet.

Ikke fullt så enkelt

Og i utgangspunktet burde det jo være slik. Men ikke i dette tilfellet:

– I forbindelse med at det nå pågår fasadearbeider og skal skiftes vindu i bygget som huser Sparebank1 SMN, vil det bli opprettet en sikkerhetssone inn på denne plassen. Dette arbeidet er årsaken til at her fortsatt vil være all stans forbudt i noen uker til, får vi opplyst av Torbjørn Ness hos Græsdal Glass, selskapet som er ansvarlig for å skifte vinduene i bygget.