Det var Frode Andresen, nestleder i planutvalget i Ålesund kommune som fikk sette i gang gravemaskinen og sette grabben i jorda. Han er også tidlegere leder i teknisk komitè i Ålesund kommune og har god kjennskap til prosjektet BLÅ fjordar gjennom mange år.

Etter å ha fulgt prosjektet lenge kjenner han også til dei mange diskusjonene som har vært.

Dyrt prosjekt

–Ja, det blir dyrt, men dette er noe både innbyggerne, næringslivet og de som besøker oss trenger og som vil komme til nytte i mange tiår fremover. Jeg er overbevist om at dette er et fremtidsretta og godt anlegg.

Andresen viste i tillegg til administrasjonen som hadde stått på og gjort sitt for å lære politikerne om avløpsteknologi.

Starten ble feiret med kake. Foto: Ålesund kommune

Fortau og tomt

Arbeidet som ble sett i gang nå gjelder bygging av fortau og klargjøring av tomten til administrasjonsbygget. Arbeidet starter opp over pinse.

Det neste store steget i prosjektet er inngåing av kontrakt på arbeid med berghallen.

Det er planlagt at anlegget skal være ferdig og i vanlig drift i 2028.