Narvi er allerede ansatt i Vatn og avløp i Ålesund kommune og blir nå gradvis innfasa i prosjektet Kongshaugen renseanlegg og planlegging av drifta av anlegget, melder «Blå - Fjordar for framtida» på sin nettside.

Den nye driftslederen er 37 år og bor i Spjelkavik sammen med samboer og et barn. Hun har bachelorgrad som byggingeniør innen konstruksjon og har spesialisert seg i «Smart Water and Environmental Engineering» gjennom masterstudie. Dette studieprogrammet fokuserer på avanserte teknologier og nyskapende løsninger innen drikkevatn og avløpsrensing. Programmet er skreddersydd for å imøtekomme kommende krav til avløpsrensing både nasjonalt og internasjonalt, spesielt EU-direktiv, og Rebecca Narvi si masteroppgave handler om karbonnøytralitet.

– Som driftsleder kan jeg bidra til å ta vare på miljøet med å sikre at avløpsvatnet blir behandla på en effektiv og miljøvennlig måte. Det er viktig for å beskytte det marine miljøet og bevare økosystema i regionen, forteller Rebecca Narvi.

Hun ser også fram til å øke kompetansen innen avløpsrensing og være med på å lede dyktige medarbeidere fram mot et godt resultat på et område som er så viktig for omgivelsene.