Attraktiv byutvikling

Ålesund er en av ni europeiske havnebyer som deltar i ReValue, der de skal dele erfaringer om hvordan man best kan jobbe med klimanøytralitet og en attraktiv byutvikling. Samarbeid mellom offentlige og private aktører er sentralt i prosjektet, og det legges særlig vekt på å få med ungdommen og lokale aktører innen kulturfeltet, går det fram av en pressemelding.

Fra Ålesund deltar blant anna Ålesund kommune, NTNU, Sørsida Utvikling, Teatret Vårt, Aggregat Kunstnerfellesskap og Augment City.

Det er området som kalles Sørsida som er utgangspunkt for Ålesunds utprøving og utforsking i dette prosjektet.

Innovasjonscamper

De neste tre-fire åra skal Ungt Entreprenørskap og deres søsterorganisasjoner i Europa arrangere til sammen 28 innovasjonscamper gjennom ReValue-prosjektet. Innovasjonscamp er et program som er utvikla av Ungt Entreprenøsrska og som skal gi trening i problemløsning gjennom kreativitet og nytenking. Elevene arbeider i grupper og får et oppdrag som de skal løse i løpet av to dager.

De to første (av tre) innovasjonscamper i Ålesund arrangeres i slutten av september. Da skal til sammen 140 studenter og elever ved Fagskolen Møre og Romsdal (studiested Ålesund) og Ålesund videregående skole komme med ideer til hvordan byen kan gjøres mer attraktiv og bærekraftig.

Studentene ved Fagskolen presenterer sine løsninger onsdag 27. september, mens elevene ved Ålesund videregående skole skal presentere sine løsninger fredag 29. september.