1. desember i fjor sendte Strømnes inn en byggemelding for den omsøkte car-porten. Selv om bygget kun består av en vegg og et tak, gjør byggets størrelse og at det skal bygges inntil eksisterende garasje, at det kreves byggemelding for tiltaket. Siden en liten trekant av det omsøkte bygget også går utenom gjeldende byggegrense, kreves det også en egen dispensasjon fra dette.

Strømsnes hevder å selv ha gjort alt nødvendig papirarbeidet og nabovarslinger i henhold til de retningslinjer han har fått fra saksbehandler i kommunen. Men nå har han fått ei regning fra kommunen som får han til å steile.

Denne trekanten (Utenfor den stiplede linjen) gjør at det kreves dispensasjon fra gjeldende byggelinje, og kom med ei ekstra regning på 3.500 kroner. Foto: Privat skisse

– Nå har jeg har fått et byggesaksgebyr fra Ålesund kommune på 14.190 kroner, for en telefonsamtale og et stempel. Det kan umulig dreie seg om mer enn to timers arbeid for dem. Dette er i så fall en timepris som er helt uhørt, mener Strømsnes.

Han viser for øvrig til en hjemmel i forvaltningsloven av 1967, som gir mulighet for å bruke skjønn i fastsettelse av kommunale gebyrer.

- Men her har Ålesund kommune valgt å legge seg på maks grensen, sier han.

Han mer enn insinuerer at dette kan ha sammenheng med den anstrengte økonomiske situasjonen i Ålesund, og at konsekvensene av denne igjen veltes over på kommunens innbyggere.

Savner dialog

Det er ikke bare størrelsen på gebyret som har fått Strømsnes til å rase, men også mangel på respons fra de som har jobbet med hans sak i kommunen.

– I flere uker har jeg prøvd, men verken saksbehandler eller avdelingens leder er mulig å nå. Jeg har både ringt og sendt mail en rekke ganger, men får ingen svar, sier han. Også vi har gjort flere forsøkt på å komme i kontakt med rette vedkommende hos Ålesund kommune, uten å lykkes.

Politisk respons

Men både Strømsnes og vi har vært i kontakt med Tore Johan Øvstebø, leder for planutvalget i Ålesund kommune. Han svarer følgende til Strømsnes sin sak:

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken spesielt, men på generelt grunnlag kan jeg si at vårt ansvar som politikere er å legge rammene for de ulike gebyrer, så er det opp til administrasjonen å forvalte disse. Men det er også åpning for å bruke skjønn i enkeltsaker, sier han.

Et slikt skjønn er det Strømsnes etterlyser i sin sak.

– Mitt siste utspill til kommunen, som jeg selvsagt heller ikke har fått noen form for respons på, er hva det vil koste meg å droppe hele saken, avslutter Strømsnes.

Godt på nedsiden av arealet som er tiltenkt car-porten ligger tilkjøringsvegen til husene i området. Foto: Kåre Stig Nøstdal