Da Nytt i Ukas journalist tilfeldigvis spaserte forbi SIF-bana forrige lørdag, fløt det gummigranulat på bakken i alle retninger. I ettertid har det både blåst og plaskregna, så granulatet har hatt optimale forhold for å spre seg.

Da vi ringer SIF/Hessas daglige leder, Line Trones Seter, får vi opplyst at idrettslaget opprinnelig fikk sekkene med granulat fra Sykkylven.

– Granulatet skulle delvis brukes til midlertidig reparasjon av den gamle bana, og delvis i den nye bana. Hvorfor det ikke er blitt brukt, vet jeg ikke. Det må du spørre anleggsansvarlig om, sier Seter.

Barn hopper i granulatet

Hun opplyste videre at sekken sprakk i sommer en gang, sannsynligvis etter å ha blitt utsatt for hærverk.

– Vi har hatt litt problemer med unger som elsker å hoppe i granulatet, seinest forrige helg, da vi hadde cup her. Men planen er å rydde opp ganske snart og få sendt granulatet til destruksjon, opplyser hun.

– Men dersom sekken har vært ødelagt siden i sommer, burde dere ikke da ha rydda opp for lenge siden?

Granulatet var spredd utover i all retninger. Tilsynelatende har det kjørt biler tvers gjennom dungen med granulat og slept det utover, men dette benekta SIF/Hessa-lederen. Foto: Kenneth Kamp

Skulle brukes

– Som sagt: Planen var at granulatet skulle brukes i den nye bana. Hvorfor det ikke har blitt brukt, vet jeg ikke, svarer Line Trones Seter.

– Men dersom sekken har vært sprukket siden i sommer, burde dere vel ha ordna opp for lenge siden? spør vi.

– Jo, men planen var altså at vi skulle bruke granulatet. Du får høre med anleggsansvarlig hvorfor det ikke har blitt brukt.

– Ikke i månedsvis

Ifølge anleggsansvarlig Magne Dalhus stemmer det ikke at den ene granulatsekken har vært ødelagt helt siden i sommer.

– Det nye banedekket var ferdig ei uke etter skolestart, og jeg er ganske sikker på at sekken har sprukket etter dette. Jeg er i vært fall helt sikker på at det ikke har vært slik i flere måneder, insisterer han.

Videre opplyser han at litt av granulatet er blitt brukt i en «pad» (matte) under banedekket; «padden» er laga av en blanding av gummigranulat og en spesiell type lim. Resten av granulatet skal destrueres.

– Vi har bestilt folk til å komme og fjerne alt granulatet denne uka. Vi ønsker ikke å bidra til å spre gummigranulat i naturen og tar ansvar for å rydde opp, sa Dalhus sist torsdag.

Hvor lenge sekkene med gummigranulat har stått der, åpent tilgjengelig, vet han ikke, men de har i alle fall stått der siden før Dalhus ble anleggsansvarlig i første kvartal i år, opplyser han.

– Brudd på forurensingsforskrifta

Hos Miljøvernavdelinga til Statsforvalteren i Møre og Romsdal får vi opplyst at de vil vurdere tilsyn med SIF-bana.

– Av bildene ser det ikke ut som håndteringen av granulat er i henhold til forskriften. Når vi får tips, vurderer vi om det er aktuelt å gjennomføre tilsyn, eller vi kan kontakte virksomhet/idrettslag og be om en redegjørelse, skriver fagleder for forurensing, Christian Dahl i en e-post.

Vi spør om den åpne, usikrete oppbevaringa av sekkene med granulat er brudd på forskriftene. Dahl svarer da ved å vise til kapittel 23A, paragraf 7, i forurensingsforskrifta. Der heter det om «Håndtering av plastholdig løst fyllmateriale» at:

«Den ansvarlige for idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes skal sørge for nødvendige tiltak for å hindre at plastholdig løst fyllmateriale som oppbevares på eller utenfor banen spres til omgivelsene utenfor banen.»

– Den ødelagte sekken er i hvert fall brudd på paragraf 23-7. Åpne, usikrede sekker kan være et problem for eksempel hvis unger hiver ut granulat eller lignende, men ikke nødvendigvis et avvik. Det er eier/idrettslaget som skal sikre at granulat ikke spres i miljøet, og vi forventer at de tar tak i dette selv, men vi er nå kjent med saken, og vil vurdere å gjennomføre tilsyn, opplyser faglederen.