Ryddeaksjonen er en del av Rydd Norge-prosjektet 2021–2023 som er initiert av Handelens Miljøfond, og har som mål at 40 prosent av Norges kyst skal være ryddet for forsøpling. Skjærgården på Godøya var et av områdene som måtte ryddes, og Sunnmøre Friluftsråd har stått på for å fjerne store mengder med marint avfall.

– Vi tok ordentlig tak i dette området denne måneden. Vi har hatt to personer som har jobbet sammen i løpet av måneden, og i tillegg engasjert noen i skjærgårdstjenesten og sommervikarer, sier fagleder for marin forsøpling i Sunnmøre Friluftsråd, Roger Wolstad.

En av personene som var med på å rydde på Godøya. Foto: Sunnmøre Friluftsråd
Foto: Sunnmøre Friluftsråd

Videre forteller han at ryddegjengen fjerna opp mot to tonn marint søppel fra skjærgården i løpet av ryddeaksjonen i juli.

– Vi fant mye forskjellig. Stort sett det man kan forvente å finne av søppel langs kysten, men også litt ekstra ting som er vanlig i akkurat dette området. På grunn av steinene var det mye garn som hadde surret seg fast, så vi fjernet en del garnblåser. I tillegg fant vi rundt 15 tegner, hovedsakelig hummertegner, samt plastemballasje og tauverk, opplyser Wolstad.

– Vi er fornøyde med prosjektet og gjør vårt beste i områdene vi skal rydde. Utover høsten skal vi fortsette å rydde utover Nordøyane, helt til Sandøy, avslutter Roger Wolstad.