Misjonssambandets 38 barnehager har til nå vært organisert under navnet NLM-barnehagene. Nå bytter organisasjonen navn til Preg barnehager og alle barnehagene vil hete Preg barnehager kombinert med stedsnavn. Dette avslutter en lengre fornyelsesprosess som har gått over flere år, hvor både navn og visjon har blitt nytt. Visjonen, “Sammen om å sette verdifulle spor”, var utgangspunktet for det nye navnet, går det frem i ei pressemelding.

– Vi har en bred målgruppe og for noen kan NLM være fremmed. Vi ville ha et navn som sa noe om hvem vi er og hva vi står for, forklarer Margrethe Thomassen, som er nestleder i Preg barnehager og som har ledet prosjektet med å gi konsernet ny profil.

Nytt navn, ny logo og grafisk profil er resultat av en lengre prosess i samarbeid med Misjonssambandet, og prosjektlederen er godt fornøyd med resultatet.

– Navnet forteller hva vi gjør – vi setter verdifulle spor, og det preger barna. Det er et navn som henger sammen med visjonen «Sammen om å sette verdifulle spor», fortsetter hun.

Skaper begeistring

Thomassen forteller at endringene har skapt både begeistring og engasjement, men at det også er litt uvant i starten. Vi er stolte av å kunne ta i bruk vårt nye navn og vår profil nå. Daglige ledere i Preg barnehager både i Sykkylven, Brattvåg, Godøy, Ulsteinvik, Ålesund, Vatne, og ellers rundt om i landet, tror at endringen vil skape positive effekter for barnehagene også lokalt.

– Vi tror at denne endringen vil bidra til å skape en større forståelse av hva vi ønsker å være som barnehage sier de. Vi er fortsatt de samme, innholdet, de ansatte, verdiene, kvaliteten og eier er uendret. Men vi har bare fått nytt navn og en ny og mer tidsriktig drakt, avslutter Thomassen.