Egeness er utdannet med en mastergrad i ledelse av krevende maritime operasjoner ved NTNU, i tillegg til andre høgskolestudier innen ledelse, beredskap og krisehåndtering. Han har over 20 års erfaring fra Ålesund brannvesen, hvor han startet som brannkonstabel og etter hvert har dekket flere ulike lederstillinger – de seneste årene som avdelingsleder i forebyggende avdeling og varabrannsjef, skriver de i en pressemelding.

– Sindre Egeness sin bakgrunn og personlige egenskaper gjør oss sikre på at han vil bidra positivt til den videre utviklingen av Ålesund brannvesen, sier styrets leder Asgeir Berg.