-Jeg ser fram til å være med å bidra på viktige samferdselsprosjekt, sier den nye prosjektlederen.

Erlend Aune har jobba i Møre og Romsdal fylkeskommune i tre år, og var inntil nylig byggeleder på skredsikringstunnelen mellom Eidsdal og Geiranger. Før dette kom han fra rådgivingsselskapet Norconsult. Nå ser han frem til å bidra til å bedre veiene, bygge sykkelveier og legge til rette for økt bruk av kollektiv transport. Ålesund er en by i vekst, og fem milliarder kroner i Bypakke Ålesund skal brukes til disse tiltakene.

– Jeg tror at arbeidet som blir gjort gjennom bypakken er med å gjøre Ålesund til en mer attraktiv by å bo i for fremtiden, sier han.

En del av sekretariatet

Bypakke Ålesund er et samarbeidsprosjekt mellom Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen. Representanter fra de tre partene sitter i et sekretariat som forbereder saker til den politisk utnevnte styringsgruppa for Bypakke Ålesund. Erlend Aune blir nå en del av dette sekretariatet.

Prosjekt i flere bydeler

For fylkeskommunen sin del vil de største oppgavene være knyttet til ny vei mellom Blindheim og Flisnes, i tillegg til kollektivknutepunktet i Ålesund sentrum. Det kommer også tiltak for gående og syklende i bydelene Skarbøvika og Volsdalen, for å nevne noe.

Torbjørn Vatnehol som inntil nylig var prosjektleder for Bypakke Ålesund, er glad for at Erlend Aune har takka ja til stillinga. Vatnehol har gått over i ei stilling som prosjektsjef i Vegprosjektseksjonen.

-Som prosjektsjef vil jeg fortsatt ha ansvar for Bypakke Ålesund, men på et mer overordna nivå, seier Vatnehol.

– Erlend har verdifull erfaring fra andre samferdselsprosjekt, og dette får vi god nytte av i arbeidet med bypakken, avslutter han.