Etter snorklippinga holdt ordføreren en kort tale der han innleda med at han er stolt over den tverrpolitiske innsatsen og viljen som har blitt lagt ned for at Fontenehuset skulle bli et lavterskeltilbud for innbyggerne. Han forklarte at Fontenehuset er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt helseutfordringer.

– Fontenehuset bygger på grunnleggende menneskelige behov som at alle trenger å bli sett, hørt, tilhøre et fellesskap, være til nytte og og mestre oppgaver. Her er det et trygt og inkluderende miljø der man møter likesinna som gir hverandre mestringsfølelse og motiverer og støtter hverandre til aktiv samfunnsdeltakelse, sa ordføreren.

Therese Brunstad var konferansier ved arrangementet. Foto: Kenneth Kamp
Ordføreren holder tale etter snorklippinga. Foto: Kenneth Kamp