– Det viktigste for oss er at en aktivitet som vi har laga til, og som når målgruppa den er skapt for, skal fortsette å ha kontinuitet. For at det skal fungere trenger vi flere frivillige til å drive aktivitetene våre, sier seniorrådgiver i Røde Kors Ungdom Treffpunkt, Esther Kalvø.

Ble frivillig på grunn av en venn

I Treffpunkt Ålesund har Røde Kors seks frivillige som sitter i en ressursgruppe, men organisasjonen har også åtte andre lokalforeninger med frivillige som driver med ungdomsaktiviteter rundt om i fylket. En av de ungdomsfrivillige i Ålesund, er 24 år gamle Christiano Tshitenge. Han ble ungdomsfrivillig i Røde Kors i februar 2022, uten at han visste mye om Røde Kors på forhånd.

– Jeg bor i Ulsteinvik og studerte på Latinskolen. En dag jeg skulle ta båten til Ålesund, sa en venn til meg at vi måtte dra til Røde Kors. Vi dro dit for å spille biljard, og det var da jeg lærte om Røde Kors og fant ut at man kunne bli frivillig. Jeg fikk også vite at man kunne ta kurs som kunne lære meg å bli en leder og hvordan man behandler folk. I starten hadde jeg ikke peiling og alt var nytt for meg. Det eneste jeg ville var å lære noe nytt og være til hjelp, forteller han.

Christiano Tshitenge mener at å bli frivillig i Røde Kors er det beste som har skjedd ham, og anbefaler flere ungdommer til å bli ungdomsfrivillig. Foto: Kristian Moe

– Det beste som har skjedd

24-åringen fant fort ut at å være ungdomsfrivillig innebar mer enn å bare være til hjelp. I løpet av kursene han tok lærte han mer om seg selv, hvordan han skulle ta vare på seg selv psykisk, bli mer tilgjengelig for andre og mindre sjenert. Nå har Tshitenge vært ungdomsfrivillig i Røde Kors i halvannet år, og han angrer ikke i det hele tatt på valget om å bli det.

– Dette er en fantastisk jobb og kanskje det beste som har skjedd i livet mitt. Jeg anbefaler virkelig å bli ungdomsfrivillig fordi man treffer mange nye folk, lærer samfunnsnyttige ting, samtidig som at man lærer mye om seg selv også, sier Christiano Tshitenge, som er aktivitetsleder for Treffpunkt Ålesund.

Vil innføre buddy-system

Det er hovedsakelig til Ungdom Treffpunkt at Røde Kors søker etter ungdomsfrivillige. Treffpunkt er en aktivitet for ungdom mellom 13 og 30 år, som skal forebygge og hindre utenforskap blant ungdom ved å tilby lavterskel møteplasser der ungdom kan bli kjent med andre ungdommer og skape relasjoner. Dette gjøres gjennom samlinger og aktiviteter, der ungdommene selv får være med å utforme aktivitetene selv gjennom ung-til-ung-prinsippet. Det er nettopp ung-til-ung-prinsippet som gjør det viktig for Røde Kors å få flere ungdomsfrivillige. For å få flere ungdomsfrivillige, ønsker de å ta i bruk en ny rekrutteringsmetode.

– Siden vi har lyst til å ha kontinuitet, ønsker vi å starte et buddy-system for å rekruttere flere ungdommer. Det gjør at nåværende frivillige kan rekruttere og lære opp nye frivillige, slik at de nye er klare til å ta over med en gang hvis og når noen skulle flytte. Da får vi videreført kunnskap fra en frivillig til en ny, og samtidig sørge for at alt ikke raser sammen om vi mister et par frivillige, forklarer Esther Kalvø og koordinator for Treffpunkt hos Røde kors Møre og Romsdal, Kristine Røw.

– I tillegg står vi på stand og prøver oss på sosiale medier for å rekruttere nye ungdomsfrivillige, legger de til.