I 2022 inngikk partene et samarbeid med fokus på FNs bærekraftsmål om å bidra til å gi like muligheter til alle.

– Vi ønsker å bidra til at alle skal ha like muligheter, og ser positivt på at vi gjennom dette samarbeidet får være med å sette på dagsorden at også jenter skal ha samme mulighetene som guttene innen fotballen. Når det gjelder AaFK Fortuna, ser vi at våre verdier sammenfaller bra på flere punkter. Det er også viktig for Mittet at vi kan være med å støtte en lokal kraft i sitt arbeid om like muligheter. Vi har god tro på strategien til AaFK Fortuna. Og den drivkraften og gjennomføringsevnene de har, er noe vi vil være med å støtte for å vise at dette er viktig, forteller administrerende direktør i Mittet, Reidar Mjelde.