På denne veien må det påregnes noe anleggstrafikk i tiden som kommer. Foto: ÅLESUND KOMMUNE

Det blir bygd vei fra Sævollen og ned til pumpestasjonen. Pumpestasjonen skal ligge i friområdet nedenfor veien, mellom bebyggelsen og Hessabana. Pumpestasjonen skal ligge i strandsona.

Punktet markerer området der pumpestasjonen skal bygges. Foto: Grunnlag: Google Maps

– Mens arbeidet pågår blir det dessverre økt trafikk på den smale vegen ut til Hessabana, og vi ber både naboer og folk som går tur i området om å passe godt på. Arbeidet vil pågå noen måneder framover. Det blir noe ulempe mens arbeidet pågår, men når jobben er gjort, kan man se frem til reinere fjøre og sjø. I tillegg blir det vei ned til pumpestasjonen som gjør det enklere å komme seg ned til sjøkanten, heter det videre fra Ålesund kommune.