– Det var for så vidt en grei gjennomgang, og all informasjon er god informasjon. Vi er takknemlig for orienteringa vi fikk, men vi har kun fått fremlagt dette i grove trekk og må få flere detaljer rundt diverse ting, som for eksempel bussrutene og hva løsninga blir der, sier Bjørn Otto Slinning.

Snuplassen og busstilbudet

Øvstebø forteller at presentasjonen han holdt, omhandlet Bypakken generelt, hva de ønsker med den, og hva de store prosjektene er, med fokus på prosjektene som skal gjennomføres i ytre bydel. Han oppfattet at de som møtte opp, var interesserte i å høre, samtidig som de var mest opptatt av snuplassen på Slinningen og trafikksikkerheten på Hessafjordvegen.

– De ønsker at tiltaket med forlengelse av Hessafjordvegen skjer før 2027. Det er viktig. I tillegg er de bekymra for trafikksikkerheten langs veien som er planlagt å gå inn til Hessafjordvegen, meddeler Tore Johan Øvstebø.

– Jeg oppfattet også at de ikke er enige i valgt løsning for busstraseen, legger han til.

Har skapt reaksjoner

I kombinasjon med utbygginga av den nye snuplassen på Slinningen og mangelen på trafikksikkerhet langs den nåværende bussveien, er det nettopp den nye busstraseen som har skapt reaksjoner blant innbyggerne i ytre bydel. Kommunen og Fram mener de gir byen et bedre busstilbud med sin løsning, mens innbyggerne mener det er feil at bussen ikke skal gå på nordsida. Bjørn Otto Slinning er blant dem som stiller spørsmålstegn ved den løsninga som de endte opp med.

– Ved å ta vekk busstraseen blir det vanskelig for en del folk å ta bussen. Man mister et tilbud isteden for å bygge opp kollektivtrafikken for en del mennesker. For meg virker det ikke som at de forbedrer busstilbudet, mener han.

– Ellers er det positivt at det er bevilga penger til ytre bydel, for det er vi ikke bortskjemt med. Men det er også viktig at vi forstår måten pengene blir brukt på, og at det gagner folkene som bor her, påpeker Slinning.

Forstår bekymringene

Øvstebø på sin side tror det er riktig at den nye busstraseen prøves ut før den skrotes helt, men forstår samtidig innbyggernes frustrasjoner og bekymringer.

– Busstraseen er ikke bestemt av kommunen alene. Den er foreslått av Fram, og jeg synes vi må gi det en sjanse. Men jeg forstår veldig godt bekymringene rundt trafikksikkerheten. Det er viktig at bussen kjører sakte i det området som er trangt, og det er helt klart at Hessafjordvegen ideelt sett burde vært ferdig samtidig som snuplassen på Slinningen, uttaler han.

– Vi klarer ikke å bygge alt i Bypakken samtidig, men jeg er helt enig i at det er langt fra ideelt med utsettelse av Hessafjordvegen. Dette er noe jeg ønsker å ta opp i styringsgruppa, uten at jeg kan love noe. Vi må se om det er mulig å fremskynde den, sier Tore Johan Øvstebø.