Det var DNB som stod bak samlinga for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund. Foredragsholderne var Torill Aarskog Skorpen fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Møre og Romsdal og finansrådgiverne Charlotte Lillenes og John Erling Zeitz fra DNB.

Skorpen holdt foredrag om pasientsikkerhet og kvalitet i kommunehelsetjenesten. Budskapet var at kommuner og helseforetak må legge til rette for at virksomhetene får jobbe med dette for å redusere pasientskader og feilbehandlinger. I tillegg til at dette forårsaker mye lidelse og forkorta levetid for pasientene, fører det til store økonomiske kostnader. For eksempel betaler Norsk pasientskadeerstatning ut mer enn en milliard kroner i erstatninger hvert eneste år.

Ålesund kommune fikk ros for å ha lagt ned en stor og viktig innsats for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten de siste åra, men Skorpen framheva at det også er viktig å ha nok fagpersonell på jobb.

Lillenes snakka om helse- og livsforsikring og poengterte blant anna at jo høyere inntekt du har, jo mer taper du dersom du for eksempel blir ufør og ikke er uføreforsikra.

Zeitz avslutta foredraga med å forklare hva som skal til for å bli pensjonsmillionær. Hovedbudskapet var at det handler om pensjonssparing, og at jo tidligere du begynner å spare, jo mindre blir de månedlige beløpene som skal til for å få utbetalt en million når du blir 67. Rentesrenten gjør at jo lenger du sparer, jo mindre vil millionen ha kosta deg når du får den utbetalt.