Ornamentene er tilbake på Singergården. Foto: Einar Welle

Peder Alme er utdannet gipsmaker og driver Ornamentfabrikken, som er eneste aktør innen faget mellom Stavanger og Trondheim. For Peder har de gamle murgårdene i Ålesund vært et viktig arbeidsområde. Han har blant annet gjenskapt ornament i Storgata 2, Giskegata og nå også i Parkgata 2.

Peder forteller dette om hvordan har går fram når han jobber:

– Jeg lager alt selv med mine egne hender. Jeg begynner med å lage en tegning ut fra foto av de gamle ornamentene. Så lager jeg en modell i leire før jeg lager en støpeform og støper ornamentene i betong, forteller han.

Her ser du Singergården slik den ser ut i dag. Et strategisk hjørne i Ålesund der Storgata, Parkgata og Løvenvoldgata møtes. Foto: Einar Welle

Honnør til huseier

Einar Welle forteller:

– Dette huset brant våren 1983, og tomta stod ubebygd i cirka 15 år. Når det da ble interesse for å reise et nytt bygg, var det en stor diskusjon i bygningsrådet om en skulle gi tillatelse med krav om at bygget måtte være en kopi av den gamle fasaden. Begrunnelsen for det var at selve krysset med den eksisterende jugendstilbebyggelsen var historisk viktig. Kravet bortfalt, men det ble da foreslått at siden ornamentene på huset var tatt vare på ved rivingen, så skulle to kopier av dem festes på huset i Storgata. Dette ble gjort, og det var bildehoggeren Arne Martin Hansen som laget kopiene den gangen. Men med tidens tann, etter noen tiår, forvitret ornamentene til de en dag var borte.

– Så skjer det at eieren av huset fornyer ornamentene, og det skal vi gi ros for. Da ser vi i hvert fall et avtrykk av at her har det stått et historisk hus, på folkemunne kalt Singerhuset/Singergården (Parkgata 2.), sier Welle begeistra.

Bilde av Parkgata 2, tatt i 1911. Fotografert av E. O. Simonnæs og kopiert etter glassplate i Aalesund museum. Arkitekt for huset var P. Arnt Amundsen, og det var bygd i 1906/07. Innfelt bilde: Søndag 6. mars 1983 brant Parkgata 2. Bildet er tatt etter bygget var revet. Foto: Fra boka Byvandring V av Harald Grytten
I Parkgata 2 var det før i tiden et symaskinverksted, og det er grunnen til at huset på folkemunne heter Singerhuset eller Singergården. Foto: Anne Solveig B. Trandal