Hofseth har kjøpt halvparten av aksjene i selskapet som eier utviklingstillatelsene tilknytta Egget, og vil i fremtida inneha aksjemajoritet i selskapet.

– Vi i Hofseth vil spille en lederrolle i utvikling og kommersialisering av lukket oppdrettsteknologi. Vi er overbevist om at lukkede anlegg er fremtiden, både fordi vi eliminerer lus, rømning og utslipp, men også fordi vi står friere når det gjelder plassering og får bedre kontroll på de biologiske prosessene, sier administrerende direktør Roger Hofseth i ei pressemelding.

Administrerende direktør i Hofseth, Roger Hofseth. Foto: Pressefoto

Satsinga på det lukkede og miljøvennlige konseptet er i samarbeid med teknologiutvikler Ovum, tidligere kjent som Hauge Aqua Solutions. Gründer i Ovum, Cato Lyngøy, forteller at god fiskevelferd og bedre utnyttelse av innsatsfaktorene er hovedmålene til anlegget.

– Nå er Egget sjøsatt, og snart er vi klare til å slippe fisk inn i anlegget. Hele ideen bak Egget er at laksen skal ha et godt liv. Nå skal laksen selv få evaluere hvorvidt vi har lyktes. Det strategiske samarbeidet med Hofseth er av avgjørende betydning for å gjennomføre utviklingsprosjektet, sier han.

I 2018 ble Egget tildelt seks utviklingstillatelser og det er disse Hofseth har kjøpt seg inn i. Etter hvert skal fem egg settes i produksjon samlokalisert med Hofseths anlegg i Storfjorden. Investeringsrammen på oppkjøpet og utvikling av anleggene er på cirka 1 milliard kroner.

– Vi benyttet oss av muligheten til å kjøpe oss inn i et av de mest spennende og mest innovative prosjektene i norsk havbruk, sier Hofseth