– Vi er glade for å kunne bidra til å løse et økende problem i samfunnet, sier administrerende direktør for Medi3, Jan-Terje Teige, om det nye, polikliniske tilbudet innen psykisk helsevern som de nå har starta i Ålesund. Teige opplyser at dette er første gang i Møre og Romsdal at det har vært offentlig utlysing av tjenester innen psykisk helsevern til private virksomheter. At Medi3 vant anbudet, er en flott anerkjennelse av deres rolle i helsetjenesten, mener han. – Avtalen er av betydelig omfang og omfatter både barn, ungdom og voksne. Vi regner med at vi kan gi et tilbud til litt over 500 pasienter i året, sier han. Det nye tilbudet innen psykisk helsevern er på plass allerede denne uka i Hoffmannsgården i Ålesund, der Medi3 har holdt til de siste åra. For å gjøre plass til dette, har de valgt å flytte administrasjonen inn i nabohuset, Sandborgbryggen (der for øvrig også Nytt i Uka holder til). Det er den psykiatriske spesialisthelsetjenesten som henviser videre til utredning, diagnostisering og behandling hos Medi3. Pasientene betaler kun vanlig egenandel.