Her blir ny plassering av holdeplass "Tuenesvegen"

Flytting av holdeplass fra 18. april

Fra 18. april og fram til prosjektet står ferdig høsten 2024, blir holdeplassen «Tuenesvegen» flytta fra Skarbøvikgata til Tonningsgate. Når prosjektet står ferdig vil ny holdeplass ligge på omtrent samme sted, altså i Tonningsgate litt nærmere Steinvågbrua.

Foto: Einar Welle

Omkjøring fra 22. - 30. april

Når Tuenesvegen stenger blir det det omkjøring via Ole Thoresens gate. Omkjøringsveien blir skilta, og det blir «all stans forbudt» langs Ole Thoresens gate i perioden.

Bypakke Ålesund bygger nytt fortau og sykkelfelt i Skarbøvika. I tillegg er arbeid med vatn og avløp årsaken til stenginga av Tuenesvegen.

Fram til 30. april blir det omkjøring via Ole Thoresens gate for de som skal i retning Tueneset.