Sula Sportsklubb har etter sammenslåinga mellom klubbene på indre Sula merka et behov for å ha en ressurs som skal administrere og lede klubben på heltid.

Jo Harald Grimstad kommer opprinnelig fra Volda, men har siden 2010 bodd på Sula. Grimstad kommer fra en stilling som lærer ved ungdomsskole, noe han har jobbet med de siste femten åra. I tillegg har han erfaring fra jobb som freelance-journalist og brannkonstabel på deltid.

Stor idrettsinteresse

En generell idrettsinteresse har fulgt Jo Harald hele livet og da særlig fotball. Han har spilt aldersbestemt fotball for Volda og Stranda, og har seniorkamper fra Stranda, Hovdebygda og MSIL. De to sistnevnte klubbene har han også vært seniortrener for. I tillegg til dette har han de siste fem åra vært involvert i barnefotballen i Langevåg som trener.

– På fotballbanen var kanskje mine beste egenskaper fotballforståelse og pasningsfot. Jeg var gjerne en som la til rette for at andre kunne bruke ferdighetene sine bedre. Jeg håper å kunne være en slik figur også som daglig leder i Sula Sportsklubb. En som legger til rette, en som ser helheten og som spiller andre gode, sier Grimstad som gleder seg til å ta fatt på jobben.

Det er viktig for Jo Harald å presisere at selv om han kommer med mest bagasje fra fotballen så skal han være daglig leder for alle gruppene i sportsklubben.

– Jeg håper å være en ressurs for alle i klubben, fra rullestolbasket og diskgolf, til turstier og Taustuhytta. Sammen skal vi sørge for at Sula Sportsklubb fremdeles vil være et flott sted å være frivillig og aktiv, sier Grimstad.

Sula Sportsklubb skriver videre at de er glade for å ha fått Jo Harald med på laget og har stor tro på at han kan være en samlende person og en god hjelp for de aktive og frivillige i klubben. Det å få en daglig leder er et viktig steg for klubben når det kommer til å fortsette å vokse og utvikle seg positivt som samfunnsaktør på øya.

Jo Harald Grimstad begynner i jobben 1. april.