Skjeret har 16 års ledererfaring i Sparebanken Møre, og har tidligere vært markedssjef og leder for strategisk markedsføring. Siden 2017 har han vært leder for avdelingen Digitale kundeflater.

Grundig ansettelsesprosess

Adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre er svært fornøyd med at Skjeret takket ja til stillingen som leder for seksjon Forretningsstøtte.

– Vi har hatt en grundig ansettelsesprosess med mange sterke kandidater, og det er et kvalitetstegn for banken at vi ansetter den nye lederen fra egne rekker. Ove har et strategisk tankesett, et godt helhetsperspektiv og en nytenkende holdning. Vi vet at han kan bidra positivt i arbeidet med å utvikle banken videre, sier Nydal.

Sterkt utviklingsmiljø

Skjeret er utdannet siviløkonom fra NHH og har også en Executive Master of Technology Management fra NTNU, NHH og University of Cambridge.

Seksjonen han nå skal lede består av 7 avdelinger og over 60 medarbeidere med ansvar for forvaltning, drift og utvikling av bankens produkter, tjenester og systemer.

Han tiltrådte stillingen 1. oktober.