Hovedarrangementet er på Spjelkavik brannstasjon, men det vil også være kontroll på Sjøholt brannstasjon og Brattvåg brannstasjon samtidig.

Brannslukningsapparater skal kontrolleres av fagfolk hvert femte år. Hvert tiende år trenger også pulverapparater service (hvert femte år for skumapparater). Tidligere undersøkelser har vist at 1 av 3 boligeiere ikke gjør dette. Hensikten med kontroll og service er at man skal være trygg på at slukkeapparatet fungerer hvis man oppdager en brann tidlig nok til at man kan prøve å slukke selv.

Brannvesenet ønsker å rette fokus på dette og arrangerer derfor Brannslukkerdagen, der de tilbyr en gratis fagkyndig sjekk av slukkeapparater. En slik kontroll tar ikke lang tid og mens man venter kan man lære mer om brannsikkerhet og prøve å slukke brann med brannvesenets forebyggere.

Det vil også være tilbud om service for de som eventuelt skulle trenge det, og brannvesenet har et begrenset antall låneapparater som kan lånes med hjem inntil apparatet er klart noen dager senere.