Lars Ole Hjelkrem bor i Ålesund, kommer fra Langevåg og er ansatt som fagsjef for risikostyring i Sparebanken Møre. Det er fra denne banken forskinga hans er henta ut. Doktorgradsavhandlinga har tittelen “Deep Learning Approaches in Credit Scoring”. Prøveforelesningen handlet om usikkerhetskvantifisering med tittelen Recent Developments in Deep Learning: incorporating uncertainty quantification.

- I et Nærings-ph.d.-prosjekt går ei bedrift, høyskole eller universitet sammen. Den den ansatte i selskapet forsker på noe som er relevant for arbeidsgiver, samtidig som kandidaten kan skaffe seg faglig innsikt og rettledning fra oss i akademia. Den ansatte gjennomfører forskerutdanninga si med spissa

kompetanse innen selskapet sine behov og utfordringer, forklarer Mark Pasquine, leider av Institutt for internasjonal forretningsdrift ved NTNU i Ålesund.

Hjelkrem er den andre som har gjennomført forskinga si i et Nærings-ph.d.-prosjekt fra instituttet på NTNU. Han er den første i Sparebanken Møre som har gjennomført doktorgrad i den næringslivsretta ordninga til Forskningsrådet.