Trygg i vann er et kurs i selvberging og livredning, som lærer ungdomsskoleelever enkle teknikker på hvordan de skal oppføre seg i vann, redde seg selv og andre og hvordan de skal komme seg opp av vannet. Kurset følger læreplanens kompetansemål og gjennomføres i tre deler: en teoretisk del, en praktisk del og en evalueringsdel. I perioden september 2022 til april 2023, ble Trygg i vann offisielt gjennomført i Møre og Romsdal for første gang for 9.-klassingene i regionen.

Opplæring i livredning og svømmeferdigheter i sjøen har blitt tatt inn i nasjonal læringsplan, og det er lovpålagt at kommunene gir dette tilbudet til elevene. I den forbindelse inviterer Redningsselskapet alle de politiske partiene i Ålesund, Sula og Giske, samt alle ungdomsskolene til presentasjon av Trygg i vann-konseptet førstkommende torsdag.

– Generalsekretæren vår Grete Herlofson og regionledelsen i Bergen kommer for å informere politikerne hvordan vi har tenkt å gjennomføre Trygg i vann nå som det er lovpålagt. Dette er viktig å informere om, og siden det er kommunevalg inviterer vi politikerne for en presentasjon av konseptet, forteller hovedinstruktør for Trygg i vann i Møre og Romsdal hos Redningsselskapet, Jan Petter Ytreberg.

Jan Petter Ytreberg er hovedinstruktør for Trygg i vann i Møre og Romsdal. Foto: Kristian Moe

Nullvisjon for drukning

Han opplyser videre at opplegget for torsdagens presentasjon vil starte med et innlegg fra Grete Herlofson og regionledelsen, der de skal forklare hvordan Trygg i vann skal gjennomføres og fortelle om Redningsselskapets satsing fremover. Deretter skal elever fra Skarbøvik ungdomsskole demonstrere øvelsene og teknikkene som Redningsselskapet lærer elevene i løpet av Trygg i vann-kurset, før det hele avsluttes med lunsj og avslutning.

– Vi har en nullvisjon for drukning i Norge, og ved å øke kunnskapen og ferdighetene i og ved vannet i tidlig alder, vil bidra stort til å oppfylle denne visjonen. Vi satser tungt på forebygging og tar sikte på at Trygg i vann for 9.-klassetrinnet får nasjonal dekning snarest mulig. Nå satser vi tungt og har fått masse støtte for å få dette i gang, men vi må også ha med kommunene på laget, poengterer Jan Petter Ytreberg.