– Dette er elever som i all hovedsak gikk sammen på skole i ni år, fra 1964 til 1973, på henholdsvis Skarbøvik barneskole de tre første årene, Aspøy skole de fire neste og på Skarbøvik ungdomsskole de to siste årene. Elevene kom fra Steinvågen og Skarbøvika, forteller Roger Zahl Ødegård.

– Lærerne som deltok var Eva Gjendem, Jon Abelseth og Gunnar Ellingsen, forteller han

Omvisning i skolemuseet på Aspøy skole. Foto: Roger Zahl Ødegård