Forskningsdagene er en nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd, mens arrangementene hos Atlanterhavsparken er et samarbeid med Høgskulen i Volda, NTNU og Maritimt Kompetansesenter.

I løpet av disse to dagene vil marinbiolog Pia Ve Dahlen og Snorre Bakke fra NTNU formidle kunnskap om livet i havet. I tillegg arrangeres det et seminar for lærere i videregående skole som heter «utforsking, tverrfaglighet og bærekraft i praksis».

Ve Dahlen skal holde to foredrag om livet i havet, mens Bakke skal holde foredraget «Spør forsker Snorre om krabben», hvor man kan lære om taskekrabben og som baserer seg på spørsmål fra publikum.