Politisk rådgiver i Amnesty Norge, Gerhard Folkvord, kommer til Ålesund torsdag for å fortelle om funnene i en rapport fra Amnesty International. Der konkluderes det med at den politikken som Israel driver overfor palestinerne, fyller folkrettens definisjon på apartheid:

– Apartheid defineres som en systematisk forskjellsbehandling av ulike folkegrupper. Stadig flere påpeker at Israel gjør nettopp dette, og Amnesty har nå konkludert med at Israels politikk faller inn under begrepet apartheid, sier Yngve Birkeland, som er leder for Palestinakomiteen på Sunnmøre.

Birkeland nevner blant anna at palestinere og israelere har helt ulike rettigheter når det gjelder å bevege seg og forflytte seg rundt i landet, og når det gjelder retten og muligheten til å få bo i fred:

– Israel river palestinske hus for å la israelske nybyggere sette opp boliger til seg selv, og de israelske jødene kan reise fritt rundt i hele landet, men det kan ikke palestinerne. Faktisk er det helt ulike lover for de jødiske bosetterne og for palestinerne på Vestbredden: Mens det er vanlige sivile lover som gjelder for jødene, må palestinerne følge militærlover. Dette er helt klare eksempler på en forskjellsbehandling av folkegrupper som kan kalles apartheid, forklarer Birkeland.

Foredraget holdes på NTNU Ålesund torsdag 29. september og arrangeres i samarbeid mellom Palestinakomiteen på Sunnmøre, Amnesty i Ålesund, Norsk Folkehjelp og Studentparlamentet.