Hans Kjetil Knutsen er fortsatt optimistisk i forhold til å kunne få til flytting av den planlagte gateterminalen i Keiser Wilhelmsgate til området der rutebilstasjonen er i dag

– Vi har sendt tydelige signaler til både styringsgruppa for Bypakke Ålesund og til administrasjonen om hva som er vår holdning, og vi har også bedt om en orientering i saken. Men jeg må si jeg er noe forundret over at vi hittil bare har blitt møtt at dette ikke er mulig på grunn av formaliteter, sier en litt oppgitt Hans Kjetil Knutsen.

Dette ser bra ut og kan fungere understreker Knutsen. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Fornøyd med Korsegata

Knutsen er tydelig på at han synes den jobben som er gjort i Korsegata ser svært bra ut, og han har tro på at dette kan fungere greit som terminal for fjernbussene.

– Det blir nok noe trangere å ferdes som bilist i denne gata, men jeg har tro på at dette blir bra og at denne delen av terminalen vil fungere greit, sier han.

Men så er det heller ikke denne delen av prosjektet det har vært stilt spørsmål ved.

Estetikk og funksjonalitet

Han er heller ikke i tvil om at den løsningen som er planlagt mellom Pir og Fisketorget vil komme til å se bra ut.

– Dette vil nok gi området en tiltrengt ansiktsløfting, men det er funksjonaliteten og det faktum at man ønsker å presse busstrafikken gjennom de trangeste bygatene våre som gjør meg oppgitt og som gjør at jeg mener dette bør stoppes, sier Knutsen.

Ny styringsgruppe, nye muligheter

I løpet av noen uker vil den nye styringsgruppa for Bypakke Ålesund være på plass. Styringsgruppa er en treenighet bestående av folk fra Statens vegvesen, politikere fra Ålesund kommune og politikere fra fylkeskommunen. Det er politikerne som nå skal skiftes ut i styringsgruppa, og i den nye gruppa sitter blant annet Knutsen.

– Vi vil sette i gang et prosjekt for å se på muligheten for å flytte terminalen i Keiser Wilhelms gate vestover, så snart det er praktisk mulig og rett over nyttår, sier Knutsen.

Hit, men ikke lenger, om Knutsen får det som han vil. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Siden arbeidet i Posthuskrysset ikke går lengre inn i gata enn til enden av posthuset, mener Knutsen at dette arbeidet ikke er til hinder for at selve terminalen kan flyttes vestover.

Mulighetsrom

– Jeg vet at det nå jobbes med problemstillingen i administrasjonen, og vi er åpne for å se på en flytting dersom det er mulig å gjennomføre, sier ordfører Håkon Lykkebø Strand.

Monica Molvær fra Høyre er også kjent med det arbeidet som nå pågår i administrasjonen.

– Jeg er veldig spent på å se den saken som kommer derfra og hvilke mulighetsrom denne eventuelt måtte gi oss, sier hun.