Den ærefulle utmerkelsen ble overrakt under jubileumsbanketten til Sula Vekst lørdag 25. november på Devold fabrikken i Langevåg.

- De er særs dyktige og pliktoppfyllende medarbeidere som har betydd mye for bedriften, og er gode forbilder for sine kolleger, sa Øyvind Vebenstad, daglig leder i Sula Vekst.

- Medaljen for lang og tro tjeneste er en anerkjennelse av deres ekstraordinære innsats og dedikasjon til Sula Vekst gjennom alle disse årene. Deres lojalitet og kompetanse har vært en suksessfaktor for vekst og utvikling for denne hjørnesteinsbedriften, sa ordfører i Sula kommune, Turid Humlen, under tildelingen av medaljen.