De siste åra har det vært en sterk nedgang i tallet på ungdommer som deltar på fritidsaktiviteter. Dette bekymrer Kirkens Bymisjon, som har snakka med 7.- og 8,-klasser i Ålesund kommune for å høre hva som skal til for at de skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet. Det har resultert i en rapport som blant anna Ålesunds nye ordfører fikk overlevert denne uka.

– Vi har spurt ungdommene hva de selv ser på som de viktigste utfordringene for at de skal kunne delta på fritidsaktiviteter. Det er ikke en kvantitativ rapport med tall og statistikk, men et lokalt lite dypdykk i hva ungdommene selv mener at de har behov for, forteller Veslemøy Ask, som er faglig leder for oppvekst og arbeidsinkludering i Kirkens Bymisjon Møre.

For dårlig kollektivtransport

Ifølge Ask viser rapporten at noe av det viktigste for at ungdom skal kunne delta på fritidsaktiviteter, er at de foregår nært der de bor og at det finnes gratis eller i alle fall rimelig transport til og fra.

– Det finnes mange tilbud for ungdom i dag, men de er avhengige av at noen kan kjøre dem. Kollektivtransporten korresponderer for dårlig og har for få avganger på kveldstid. I tillegg synes mange at den er for dyr, sier hun.

Ønsker uformelle møteplasser uten prestasjonspress

Videre kommer det fram at mange synes det blir for stort prestasjonspress i idretten, og de opplever at de må velge mellom å satse for fullt eller å slutte.

– Mange ungdommer savner helt uformelle møteplasser der det ikke handler om å prestere. De ønsker også at det skal være trygt, med voksne til stede

Positive politikere – men …

Rapporten ble denne uka overlevert til Ålesunds nyvalgte ordfører, Håkon Lykkebø Strand; leder for oppvekstkomiteen, Tor André Gram Franck (begge Fremskrittspartiet) og Iver Aarebrot fra Ungdomsrådet.

– Politikerne takka og var positive til jobben vi har gjort, men det er lett å være enig i at barn og ungdom trenger et godt fritidstilbud. Spørsmålet er om de er villige til å bevilge pengene som trengs, poengterer Veslemøy Ask.