– NFU vil feire at mennesker med utviklingshemming har fått mye bedre og mer meningsfulle liv de siste 50 årene. Vi skal feire at vi i 50 år har hatt engasjerte medlemmer som har jobbet for at alle mennesker skal få like muligheter. Vi skal feire at vi stadig blir flere som engasjerer oss i menneskerettigheter for alle. Vi skal feire at vi alle er unike og like mye verdt. Og vi skal feire at vi har et unikt sosialt fellesskap gjennom NFU, sier leder for lokallaget, Janne Muri.

– Vi skal fortsette arbeidet og kampen for inkludering og rettigheter. Vi skal jobbe videre for at alle mennesker uavhengig av diagnose og funksjonsnivå får de samme mulighetene som andre i samfunnet, og fortsette å lage aktiviteter der alle kan være med, legger hun til.

I pressemeldingen står det at det er nærmere 300 personer i alle aldre fra hele fylket på gjestelista. Blant de inviterte er forbundsleder i NFU, Tom Tvedt, generalsekretær Hedvig Ekberg, og ordførerne i Ålesund, Sula og Giske.