Hvert år kjøper Blå Kors Ung Ålesund inn matkasser og gir de til trengende familier som er medlemmer hos dem. De 10 000 kronene de fikk Bruholmen Byggeselskap AS og Tind Regnskap, resulterte i 10 matkasser, der hver av dem inneholdt varer til en verdi av 1000 kroner.

– Vi er veldig glade for at vi kan gi matkasser til spesielt sårbare familier. De ble mottatt med åpne armer ettersom økonomien til de utsatte familiene ikke er bra i disse tider, og de trenger støtte for å klare å få økonomien til å gå rundt, sier daglig leder i Blå Kors Ung Ålesund, Malin Strand.

Hun forteller også at Blå Kors Ung Ålesund får inn pengebidrag gjennom hele året slik at de kan hjelpe folk som trenger det. Men selv om Strand åpenbart er glad for å kunne hjelpe i form av julegaver, matkasser og andre tiltak, er hun klar på at det må gjøres mer for at utsatte familier kommer seg ut av fattigdom.

– Akkurat nå står det og stamper litt, men jeg jobber med å skape en mer forutsigbar hverdag for de mest fattige familiene, slik at de på sikt kan klare å komme seg ut av fattigdommen, sier hun.