For ti års tid siden var det bare én eneste skole i Ålesund kommune som var godkjent etter forskrift om miljøretta helsevern. Nå er nesten alle godkjente, og dét vil Arbeiderpartiet gjerne ta mye av æra for.

– At skolen skal være et helsemessig godt og trygt sted å være, var den viktigste beveggrunnen for at jeg engasjerte meg i politikken, sier Eva Vinje Aurdal. – Da jeg flytta til Ålesund i 1995, var jeg sikker på at den fire år gamle dattera mi ville få oppleve å gå på en helt ny ungdomsskole på Kolvikbakken. Slik gikk det ikke, og det ble først generasjonen etter henne igjen som fikk gå på den nye skolen. Nå står den der endelig, men det tok altfor lang tid.

Evas korstog

Ordføreren forteller videre at hun som hovedverneombud for lærerne i Ålesund kommune på ’90-tallet starta et korstog mot kommunen for å få den til å oppfylle de rettighetene som elevene hadde fått etter den nye forskrifta for miljøretta helsevern i skoler og barnehager.

– Da jeg ble politiker, havna jeg på den andre sida av bordet, og da jeg ble ordfører, hadde kommunen kommet på Robek-lista. Da var det ikke mulig å gjøre så mye, men vi prioriterte knallhardt og fikk blant anna oppretta en egen post i budsjettet for miljøretta helsevern.

Gjorde klart for spaden i jorda

Arbeiderpartiets nye ordførerkandidat, Anne Berit Støyva Emblem, tar ordet:

– Vi gjorde som vi alltid har gjort, vi foreslo mer midler til oppussing og vedlikehold, og vi fikk det gjennom. I tillegg gav vi oppdrag til kommunens eiendomsselskap, ÅKE, om å planlegge for tida etter Robek, og vi klarte å putte inn nok midler til at de kunne drive prosjektplanlegging. Det gjorde at så snart vi var ute av Robek, var vi klare til å sette spaden i jorda på Emblem, på Kolvikbakken, på Eidet, på Hessa – og snart også i Osane.

Videre nevner hun det nye tilbygget på Skodje barneskole og at Haram hadde et stort behov for oppjustering og nybygg, som har blitt prioritert. På Haramsøya er det blant anna bevilga 75-80 millioner kroner til tilbygg, pluss drifts- og vedlikeholdsmidler.

– Haram går ut av Ålesund med en mye bedre plan enn de hadde da de gikk inn i storkommunen, sier Eva Vinje Aurdal megetsigende.

Miljøretta helsevern

Forskrift for miljøretta helsevern i skoler og barnehager stiller krav om alt fra inneklima til lyd, lys, areal per elev og universell utforming.

– At vi har klart å få nesten alle skolene våre godkjente etter denne forskrifta, er noe jeg er veldig stolt av! En viktig grunn til at vi har klart det, er at vi har ÅKE, som har kontroll og som har planer for det som mangler. Ved Volsdalen skole, for eksempel, er det gjort veldig mye, men de mangler en heis – det har ÅKE allerede en plan for. Og på Ellingsøya har de allerede heis, men der er noen andre mangler, og også det har ÅKE en plan for, sier Støyva Emblem, og gir enda litt ros til det kommunale eiendomsselskapet:

Ros til ÅKE

– En viktig grunn til at vi har greid dette, er at ÅKE har en egen driftsavdeling og at prosjektavdelinga samarbeidet godt med denne. Driftsavdelinga har for eksempel kompetanse om hvordan man bør utforme et bygg med tanke på ventilasjon, vasking, lysforhold og så videre. At ÅKE også er i stand til å forhandle profesjonelt med utbyggerne, er også viktig, poengterer Aps ordførerkandidat.

De to lover at Arbeiderpartiet også i den kommende kommunevalgperioden vil fortsette å prioritere rehabilitering og nybygging av skolebygg og barnehager. Blant anna vil de ha en ny skole på Ellingsøya, som lenge har stått på planen, de vil rehabilitere Skodje ungdomsskole og bygge to nye barnehager, på Valle og i indre bydel.

Invitert til Arendalsuka

At Ålesund kommune har gått fra versting til å ligge i front når det gjelder miljøretta helsevern i skolene, er noe som har blitt lagt merke til nasjonalt nivå. Derfor har Arendalsuka invitert Anne Berit Støyva Emblem til en debatt om inneklima i skolene, der hun skal fortelle om hvordan Ålesund har fått det til. Debatten foregår onsdag denne uka.

– Om Ålesund kommune hadde blitt invitert til en slik debatt for ti-tjue år siden, hadde det vært fordi de ville ha med en versting. Men nå blir vi invitert fordi vi er best i klassa – det er litt av en forandring! fastslår Arbeiderpartiets avgående ordfører, Eva Vinje Aurdal.