Akademiet er kommet i gang gjennom et samarbeid mellom Sunnmøre Fotballkrets, AaFK, AaFK Fortuna, Hødd og Sparebanken Møre. Målgruppen er gutter og jenter i aldersgruppa 6–12 år.

– Vi ønsker å stimulere til mer og mer barnefotball for både gutter og jenter på hele Sunnmøre. Vi har allerede en svært høy andel aktive gutter og jenter i denne aldersgruppa, og målet er å bedre og øke aktiviteten for disse, slik at enda flere opplever mestringen og gleden med fotball, sier utviklingsleder i AaFK, Sindre Eid i en pressemelding.

Tiltakene i Sunnmørsakademiet skal være åpen for alle som ønsker det, uansett om de drømmer å spille toppfotball eller for sin lokale breddeklubb. I første omgang blir de to hovedfokusområdene ekstratilbud for 10- og 11-åringer ute i breddeklubbene og tettere oppfølging av trenere i barnefotballen.

– Tanken er at akademiet kan være med å forsterke og underbygge aktiviteten som allerede skjer i klubbene. De primære fokusområdene er «treneren» og «spilleren» og gjennom dette, «klubben», ved praktisk retta arbeid ute på feltet, sier aktivitetsleder i Sunnmøre Fotballkrets, Øyvind Dalseth.

Aktivitetsleder i Sunnmøre Fotballkrets, Øyvind Dalseth og utviklingsleder i AaFK, Sindre Eid. Foto: AaFK

Sparebanken Møre har vært med i utviklingen av prosjektet og bidrar økonomisk.

– Vi mener at bredden er viktig for toppidretten og toppidretten er viktig for bredden. Da AaFK tok initiativ til et slikt prosjekt, signaliserte vi tidlig at vi var interesserte i å være med, sier leder for kommunikasjon og samfunnsansvar i Sparebanken Møre, Cecilie Myrstad.

AaFK, fotballkretsen, AaFK Fortuna, Hødd og utvalgte kvalitetsklubber vil være representert i ei styringsgruppe med ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteten i regi av Sunnmørsakademiet. Det vil også bli ansatt en sportslig ansvarlig og en person med ansvar for trenerutviklingen, og målet er å kunne komme i gang med trenerutviklingstiltak ute i klubbene i løpet av høsten.