Ideen til prosjektet kom fra tidligere biblioteksjef ved Ålesund bibliotek, Nesteren Hasani, som tok kontakt med rektor på Ytre kunstfagskole, Trine Røssevold. De ble enige om at det ikke fantes noen grunn til at man ikke skulle ha billedkunst eller visuell kunst i et bibliotek, og dermed var prosjektet i gang.

Atelierplass og andre goder

Sammen har Ålesund bibliotek, Ytre kunstfagskole og Aggregat Kunstnerfellesskap gått sammen for å få i gang prosjektet. De tilbyr kunstnerpraksis til kunstnere i etableringsfasen, og en mulighet til å bli en del av et kunstfaglig nettverk i Ålesund. Dette innebærer å gi en utvalgt kunstner gratis atelierplass på Ålesund bibliotek i et år, samt andre nyttige goder. Blant anna kan den utvalgte kunstneren få benytte seg av fellesverkstedsplass på Aggregat Kunstnerfellesskap og et undervisningsprogram i regi av Ytre kunstfagskole.

– I to uker vil vi tilby en fellesverkstedsplass på Aggregat der man kan benytte seg av alt utstyret som er der. I tillegg kan den utvalgte benytte seg av kunnskapen til de andre kunstnerne som er der, og knytte nettverk til andre, sier daglig leder ved Aggregat Kunstnerfellesskap, Trine Smoor Isaksen.

– For oss er det viktig at kunstneren blir inkludert i et kunstfaglig miljø. Det er kjempeviktig. Vi på kunstfagskolen har tenkt at vi har et ansvar for kunstneren som blir valgt ut, og vil tilby muligheten til å være med på et tre ukers undervisningsprogram hos oss som handler om etablering, forteller rektor ved Ytre kunstfagskole, Trine Røssevold.

En del av et levende bibliotek

For Ålesund bibliotek, har de i det siste jobbet mot å skape et mer levende bibliotek og bli en møteplass for mennesker. Dette har de gjort ved å ha varierte aktiviteter og arrangement på biblioteket. Prosjektleder for prosjektet «Kunstnerpraksis ved Ålesund bibliotek», Katrine Ekroll Celius, håper at den utvalgte kunstneren skal bidra til å gjøre biblioteket enda mer levende.

– Vi håper at kunstneren skal bidra med utstillinger, kunstworkshop, og eventuelle andre aktiviteter vedkommende har lyst til. Vi har et krav om at det skal være ei utstilling og en workshop i retningslinjene dersom man takker ja til plassen, men det er mulighet for å bidra mer om ønskelig. Dette blir en arena for å prøve ut forskjellige ting, og vi ser frem til å bli inspirert og lære fra kunstneren, sier Celius.

Søknadsprosessen er i gang

Foreløpig er «Kunstnerpraksis ved Ålesund bibliotek» et prøveprosjekt på et år der det velges ut en kunstner som får atelierplass på biblioteket. Om det blir en suksess, er håpet at det kan utvides ytterligere. Celius opplyser at søknadsprosessen allerede har åpna, og forteller hvordan kunstnere i etableringsfasen kan søke på plassen.

– Man sender inn en søknad med CV og portfolio med eksempler fra arbeidet sitt. Det er første gang vi gjør dette, men vi ønsker å gi muligheten til en person som har behovet for et slikt tilbud og som kan best dra nytte av det, sier prosjektlederen.

– Vi vil at kunstnere skal bo i Ålesund, og dette er et tilbud som gjør at kunstnere kan bo i byen. Det er et sterkt kunstfaglig miljø her som er klar til å ta imot flere, og vi ønsker å bidra til å styrke det, poengterer Katrine Ekroll Celius.