– Formålet til stiftelsen er å engasjere barn, unge, voksne og eldre for å gjøre vår historie om Arnungane fra Giske, levende og kjent. Dette har vi støttet opp om med midler både til ulike prosjekter og til gjennomføring av spill. Nå går vi lenger, og inn i framtiden med en sponsoravtale helt frem til 2030. Nå også som Giskespelet sin hovedsponsor, sier Nancy Frisvoll Rogne, banksjef Sparebanken Møre avdeling Giske.

Denne lengre avtalen er ikke tilfeldig, grunnen er at både 2024 og 2030 vil være viktige år for Giskespelet. Kristenretten ble innført i år 1024 og slaget ved Stiklestad i 1030. Her var Giskeslekta viktig, og det vil stiftelsen at de også skal være tusen år etter.

- Å lage spill er et stort løft, både i antall frivillige som bidrar og økonomisk. Vi har et lite frivillig styre med et stort økonomisk ansvar og med et stort antall frivillige, så klarer vi gang på gang å løfte denne felles opplevelsen til nye høyder, seier Britt Giske Andersen, daglig leder for Giskespelet.

Årets Giskespel er den 20.-23. juni.