Gjeldende politivedtekter definerer når det er tillatt å skyte opp fyrverkeri i vårt område. I tillegg har kommunestyret i Ålesund vedtatt flere forbudssoner der fyrverkeri er totalforbudt.

Oppskytingstid

Uten særskilt tillatelse er oppskyting av fyrverkeri kun tillatt mellom kl. 20 og 01 på nyttårsaften i Ålesund kommune. I Sula og Giske er fyrverkeri tillatt mellom kl. 18 og 02 på nyttårsaften. Dette er hjemlet i politivedtektene for den enkelte kommune.

Forbudssoner i Ålesund

Fra og med nyttårsaften 2021 har Ålesund kommune vedtatt flere forbudssoner der bruk av fyrverkeri er totalforbudt. Hensikten er å beskytte verneverdig tett trehusbebyggelse mot brann.

I Ålesund by gjelder forbudet på store deler av Aspøya og på deler av Nørvøya. I kartet nedenfor er forbudssonene merket med rødt.

Det er også opprettet en forbudssone på Ona og Husøya for vern av trehusbebyggelsen der.