Denne uka starter betongarbeidet på Spjelkavik Arena. Det kommer til å bli betydelig trafikk ved anleggsområdet fram mot åpninga neste høst, og folk som befinner seg i nærheten blir oppfordra til å følge skiltinga.

Spjelkavik Arena skal bli en dobbel hall på til sammen 6 600 kvadratmeter, med 13 meter fri takhøyde. Der skal det kunne spilles både hånd- og volleyball på elitedivisjonsnivå, i tillegg til at hallen vil fylle internasjonale krav både for sportsdrill og rytmisk sportsgymnastikk. Dobbelhallen vil også bli tilrettelagt for basketball, innebandy, badminton og andre idrettsaktiviteter. I tillegg kommer det en mindre kampsporthall på 300 kvadratmeter, et styrketreningsrom på samme størrelse og et hundre kvadratmeter stort buldreareal. Undervisningsrom, lærerarbeidsplasser og møterom skal også på plass i hallen.

Hallen skal også inneholde kioskareal og kafeteria, og det skal lages til en utvendig aktivitetspark. Arenaen skal dessuten tilrettelegges for messer, konserter og andre arrangementer.

Møre og Romsdal fylkeskommune er byggherre for hallen, mens Ålesund kommune og diverse kampsportforbund skal være leietakere. Budsjettramma er på knapt 330 millioner kroner, og Consto AS har totalentreprisen for hallen.

Slik skal Spjelkavik Arena bli på innsida. Foto: Illustrasjon: Norconsult