Samtidig melder sentrale lokale utbyggere at de ikke akter å ha noe med Sørsida Utvikling å gjøre så lenge de må forholde seg til dagens ledelse. Klar tale fra viktige aktører. Og jeg ser ikke bort fra at det finnes flere som deler denne holdningen.

Styreleder i Sørsida Utvikling, Eva Hagen, har et honorar på 300.000 kroner, og de fire styremedlemmene tilgodesees med 150.000 kroner hver. Størrelsen på styreleders honorar ble ifølge mine opplysninger satt slik i 2019, da organisasjonen ikke hadde en daglig leder og styreleder måtte påregne å jobbe mye. Intensjonen skal ha vært å justere dette ned når en daglig leder var på plass. Daglig leder ble så ansatt i mars 2021, uten at det ble gjort justeringer i honoraret til styrelederen.

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023 skal styreleders honorar igjen ha blitt satt på agendaen, og det ble vedtatt at dette skulle behandles i generalforsamlingen (formannskapet) i 2023. Dette vedtaket skal ikke ha blitt fulgt opp i sakslista til generalforsamlingen, slik det var vedtatt.

Oppgitte politikere

– Vi føler oss skikkelig bondefanget, sa formannskapsmedlemmene Monica Molvær (H), Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista), Håkon Lykkebø Strand (Frp) og Kirsti Dale (Sp) til smp.no etter generalforsamlingen i Sørsida Utvikling AS på tirsdag. Der fikk styreleder Eva Hagen, med kommuneadvokatens hjelp, stoppet et forslag fra de fire om å se på styrets honorarer.

Men i alle dager!

Det er mulig at styreleder Eva Hagen er en dyktig advokat, og hun har helt klart en svært imponerende CV når det kommer til byutviklingsprosjekt. Men på kommunikasjon lugger det. For dersom hun håpet at bråket skulle legge seg ved å komme med følgende uttalelse til Sunnmørsposten, da burde hun kanskje søkt kommunikasjonsråd:

– De er nok høye i Ålesund, men riktige ut fra det nivået resten av landet ligger på, sa Hagen om størrelsen på honoraret sitt til smp.no.

OK, men hva er resten av landet? Oslo? Og hun drar videre på med:

– Men eieren, Ålesund kommune, kom ikke med noe forslag om nye honorar til årets generalforsamling. Dermed synes jeg det var mest ryddig å ta kontakt med kommuneadvokaten når en gruppe politikere ønsket å fremme det som en sak i år. Kommuneadvokatens råd var at en slik sak ikke burde fremmes, sa Hagen til avisa.

Motkrefter

Hun var klar på at styrehonorar ikke er hennes bord, men opp til Sørsida Utvikling sin eier, Ålesund kommune, skrev Sunnmørsposten videre. Og det var egentlig alt hun burde ha sagt. Verken mer eller mindre. For blant de fire hun omtaler som «en gruppe politikere», er det ikke mindre enn tre ordførerkandidater. Og når sentrale lokale investorer sier det de sier, er den godeste Hagen i ferd med å skaffe seg så tunge motkrefter lokalt at jeg ikke kan fatte og begripe hvordan i all verden hun skal klare å utføre jobben hun er hentet for å gjøre.

Heiagjengen

I et leserinnlegg på smp.no i helga skrev Tore Johan Øvstebø (KrF) blant annet følgende om det som skjedde i generalforsamlingen:

– Men konsekvensen av rabalderet på generalforsamlinga tysdag 6. juni kan fort bli at styret trekker seg. Og kva anna har dei då oppnådd enn å torpedere selskapet – og dermed også sørsideutviklinga?

– Styreleiar Eva Hagen er mellom dei beste i sitt felt. Å misse henne som styreleiar i Sørsida Utvikling AS vil sette byutviklinga i Ålesund på spel. Så kan kanskje nokon meine at ho må klare seg med same styrehonorar som vår lokale styreleiar i Ålesund kommunale eigedom. Men slik er ikkje verda.

Jo, Øvstebø: Slik er vår verden!

Vasprat

Jeg skal gi den godeste Øvstebø rett i at basert på hennes cv, så har nok Eva Hagen mye å fare med når det kommer til byutvikling. Men med bakgrunn i synlige resultater i løpet av de siste fire åra og med tanke på hvor organisasjonen står nå, så tar han feil i alt annet. Det er mulig han synes at fire år er kort tid i politikk og i et byutviklingsperspektiv, men for oss andre er dette en evighet. Opprettelsen av Sørsida utvikling skulle være starten på at noe skulle skje, noe som vi i utgangspunktet har ventet på i mange tiår. Men sett fra utsiden har ingen ting skjedd, absolutt ingen ting! For oss innbyggere, vi som bare kan følge galskapen fra sidelinja, samtidig som det er vi som er med på å betale for dette, for oss fortoner det hele seg som fullstendig ute av kontroll.